بکردانه

یازار :

+0 به یه ن
دستگاه روغن گیری

دستگاه روغن گیری و دستگاه روغن کشی شاید شما با نام این دوبرخورده باشید و این سوال برایتان پیش آمده باشد که تفاوت بین این دو چیست؟! در همین رابطه لازم دانستیم که در یک مقاله کوتاه به شما عزیزان بگوییم که روغن کشی و روغن گیری هر دو یک معنا در صنعت می دهند و تفاوتی با هم ندارند!در معنای لغوی این دو واژه هم اگر دقیق شویم خواهیم فهمید که روغن کشی از کشیدن روغنمی آید و روغن گیری از گرفتن روغن.


کلمات کشیدن و گرفتن وقتی در کنار کلمه روغن قرار می گیرندهر دو به معنای به دست آوردن می شوند، چرا که معنای کلمه کشیدن از جای بهجائی نقل مکان دادن هست که اینگونه خواهد شد: از دانه روغنی به روغن نقل مکان دادن.در رابطه با کلمه گرفتن و روغن هم که به این صورت خواهد شد: گرفتن روغن.olive oil processing machinery
 اگر توجه در معانی لغوی هم کنید Oil machine خواهید فهمید که مفهوم هر دو ترکیب یک معنا رو منتقل می کنند.

کره گیر


روغن های حاصل در روش گرم قابلیت مصرف را بطور مستقیم ندارند و پایه طبیعی و خلقی آنها تخریب شده مضافا از نقطه نظر علمی:

١- روغن ها دارای رنگ دانه های تیره حاصل از گرما دهی و یا گرمای حاصل در روش روغن گیری گرم هستند.


٢- ماهیت روغن ها بهم ریخته – و گاهی میزان ترانس روغن ها دگرگون و یا افزایش پیدا کرده است.


٣- سمومی مثل گلیکوزیلانات و اروسیک اسید و یا گسیپول بسته به گونه دانه روغنی مصرف شده در روغن های روغن گیری شده به روش گرم قابل مشاهده هستند.


۴- سازگاری طبیعی روغن های حاصل در روش روغن گیری گرم و حسب مصرف در خوراک انسانی بشدت آسیب دیده اند و بطور کلی ویتامین های محلول در روغن از بین رفته است و روش گرم هرگز نمیتواند جوابی برای موارد مصرفی ای همچون داروو موارد بهداشتی حسب مصرف روغنها داشته باشد.

دستگاه ارده ساز


گرچه که حامیان روش روغن گیری گرم برای چاره این کار پالایش شیمیایی را تجویز و اعمال می نمایند اما حقیقتا بازگشت حالت طبیعی روغن و فی الواقع ماهیت اصلی روغن، امری محال و ممتنع است و روغن های طریق روغن گیری گرم بعد از تصفیه اینگونه وصف می شوند که چشم و زبان و بینی را فریب میدهند!

بنیان دستگاه روغن گیری

بعد محاسبات اقتصادی و کیفیت آن که از حدود ۵٠ سال قبل بنیان گذاشته شد، که باعث ایجاد نشانه مخرب بر سلامت و ظهور امراض و بیماری های عروق و قلبی، بیحالی و نبود انرژی، سرطان سینه در خانمها، ناباروری نسلی و غیره شده است و در پی آن مملکت ها و دولت ها را ناچار به واردات دارو های قیمتی ضد سرطانها و بیماری های ایجاد
شده من جمله ام اس رایج کرده است. روش روغن گیری Cold- Pressing طریق مذکور از همان دانه های روغنی تمیز شده در روش روغن گیری Hot-Pressing بدون هیچگونه عمل آوری انجام می شود.

دستگاه آسیابدانه ها سرد Olive Oil Cold Press Machine وارد اکسترودر شده و کلیه عملیات لازم در اکسترودر محاسبه شده و کنترل های لازمه از قبیل خود گرمایشی توسط دستگاه انجام می شود

دستگاه روغن گیری پرس سرد

روش پرس های گرم و سرد دستگاه روغن گیری

روش پرس های گرم و روغن کشی باقیمانده روغن با حلال این طریق که نوعا Hot-Pressing نامیدهمیشود الزاما بایستی دانه های روغنی عمل آوری بشود و مراحلی چون پوست گیری، شکستن،ورقه ( پرک ) شدن، انتقالات و … از هر دستگاه مخصوص روغن گیری روش گرم را بهمراه داشته باشد.

دستگاه روغن گیری روش سرد

در حالی که روغن کشی روش سرد که به حاضر سازی دانه های روغنی نیازی ندارد نرخ تبدیلات را از قرار هر کیلو ۳۲٫۵ تومان اعلام نمودند ! از دیدگاه پیرامون زیستی هم روش روغن کشی پرس گرم دارای بوی زیاد و زننده و نشت حلال در روغن استحصالی و محیط و یا گوشه ها- کناره ها کارخانه است و نوعا برای همجواران چنین کارخانجاتی مراتب زیست محیطی مبتلا مشکلات است.از نظر آنالیز و مختصات – روغن حاصل چه تمام پرس بدست آمده باشد و چه چندی
از بازیافت روغن(کیک پرس) با حلال چهره گرفته باشد –روغن به وجود آمده با حدود ۲۰% لرد است – که مشکلات لرد گیری را هم بدنبال دارد و فرآورده به لحاظ نشت حلال های صنعتی قابل مصرف خوراک انسانی نیست و کلا در طبقه خام قرار میگیرد وبایستی این نوع روغنها حتما از نظر شیمیایی پالایش بشوند.

  • [ ]